קטגוריה:כ' אייר

אירועים בתולדות עם ישראל

« | ביום כ' אייר | »


  • בשנת ב'תמ"ט, לפני 3335 שנה, בשנת 2 ליציאת מצרים: נסעו ממדבר סיני - לראשונה לפי הסדר הכתוב בפרשת בהעלותך (במדבר י, יא)
  • בשנת ב'תמ"ט, לפני 3335 שנה, בשנת 2 ליציאת מצרים: התאוננו העם על קושי הדרך (במדבר יא, א)
1. מידע נוסף על האירועים יופיע בדרך כלל במקור המצויין או במאמרים בתחתית דף קטגוריה: "כ' אייר".
2. השנים נמנו מבריאת אדם הראשון, בתוספת שנה אחת קודמת הנקראת "שנת תוהו".


ראו גם