פסיקתא דרב כהנא טו וו. עריכה

א"ר יהושע בן לוי בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ואומר אוי להן לבריות מעלבונה של תורה.