פסיקתא דרב כהנא טו וו.    [ עריכה ]

א"ר יהושע בן לוי בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ואומר אוי להן לבריות מעלבונה של תורה.