פוקד עַקָרִים
זאת הברכה אשר נשאר לנו ונמצא בין גנזי כתבי קודש שכתבם בעצם כתב יד קדשו
מאת כ"ק הגאון הקדוש שר התורה אספקלריא המאירה כחד מקמאי מאיר עיני הגולה
רבינו צדוק הכהן מלובלין זצוקללה"ה
נוסח השער דפוס פיוטרקוב תרפ"ב

בסייעתא דשמיא ובעזרתו יתברך ברוך נותן ליעף כח
שויתי ה' לנגדי תמיד ומימיני בל אמוט           ולאין אונים עוצמה ירבה

קונטריס קראתיו בשם פוקד עַקָרִים.

א | ב | ג | ד | ה | ו

קישורים חיצוניים

עריכה

פוקד עַקָרִים, צילום דפוס ראשון, פיוטרקוב תרפ"ב קובץ PDF באתר היברובוקס