פוקד עַקָרִים

שער פוקד עַקָרִים.png
פוקד עַקָרִים
זאת הברכה אשר נשאר לנו ונמצא בין גנזי כתבי קודש שכתבם בעצם כתב יד קדשו
מאת כ"ק הגאון הקדוש שר התורה אספקלריא המאירה כחד מקמאי מאיר עיני הגולה
רבינו צדוק הכהן מלובלין זצוקללה"ה
נוסח השער דפוס פיוטרקוב תרפ"ב

בסייעתא דשמיא ובעזרתו יתברך ברוך נותן ליעף כח
שויתי ה' לנגדי תמיד ומימיני בל אמוט           ולאין אונים עוצמה ירבה

קונטריס קראתיו בשם פוקד עַקָרִים.

א | ב | ג | ד | ה | ו

קישורים חיצונייםעריכה

Hebrewbooks-LOGO.png פוקד עַקָרִים, צילום דפוס ראשון, פיוטרקוב תרפ"ב קובץ PDF באתר היברובוקס