פתיחת התפריט הראשי

ספר השרשים לרד"קמקורות נוספים

הערות שוליים

  1. ^ א"א: כמו "יתר 'הָאָמוֹן' הגלה נבוכדנצר" (ירמי' נב, טו). שהוא כמו הֶהָמוֹן.