שרשים אות ההא

כדי לראות ערך בספרים אחרים - לחץ על הערך עם העכבר

אות ההא


היך

נימוקים מרבי אליהו הלוי

  1. ^ א"א: כמו "יתר 'הָאָמוֹן' הגלה נבוכדנצר" (ירמי' נב, טו). שהוא כמו הֶהָמוֹן.