ערכי לשון הקודש - געה

ערכי לשון הקודשאות הגימלערך: געה


ספר השרשים לרד"ק

מחברת מנחם

  • ראה ערך: גע.

ערכי מצודת ציון


מקורות נוספים

הערות שוליים