מחברת מנחם אות הגימל


גע

מתחלק לד' מחלקות:


געה

  • ראה ערך: גע.


גרע

הערות שוליים

  1. ^ ר"ל כי יש לכל מין החי כינוי מיוחד לקולו