פתיחת התפריט הראשי

ערכי לשון הקודש - גע

ספר השרשים לרד"ק

מחברת מנחם

מתחלק לד' מחלקות:

ערכי מצודת ציון

מקורות נוספים

הערות שוליים

  1. ^ ר"ל כי יש לכל מין החי כינוי מיוחד לקולו