ערכי לשון הקודש - גע

ערכי לשון הקודשאות הגימלערך: גע


ספר השרשים לרד"ק

מחברת מנחם

מתחלק לד' מחלקות:

ערכי מצודת ציון


מקורות נוספים

הערות שוליים

  1. ^ ר"ל כי יש לכל מין החי כינוי מיוחד לקולו