פתיחת התפריט הראשי

שער ל"ד, שער הראשון בהיכל הששי, שער תיקון נוקבא, ובו ז' פרקים: