פתיחת התפריט הראשי

שער כ"ז, שער האחד עשר בהיכל החמישי, שער פרטי עיבור יניקה ומוחין, ובו ד' פרקים: