פתיחת התפריט הראשי

שער התשיעי, שער השלישי בהיכל שני, שער התיקון, ובו ה' פרקים: