פתיחת התפריט הראשי

שער השמיני, שער הראשון בהיכל השני, שער דרושי הנקודות, ובו ששה פרקים: