עבודת ישראל (קוזניץ)

צילום שער דפוס ראשון תר"ב
ספר
עבודת ישראל
מאת האדם הגדול בענקים בהיר הוא בשחקים, כבוד אדונינו מורינו ורבינו, תפארת ראשינו, הרב הגאון אמיתי, זקן ויושב בישיבה, איש אלוקים מופת הדור, עומד בפרץ וגודר גדר, חסידא סבא קדישא, אספקלריא המאירה לו נפתחו שערי אורה, לפניו ניגלו כל תעלומה, בנגלה ונסתר ידיו רב לו, המפורסם בכל קצוי ארץ, כבוד קדושת שמו מוהר"ר ישראל בהמנוח מוהר"ר שבתי ז"ל מ"מ דק"ק קאזניץ. ומהות הספר הקדוש הזה וכל אשר נמצא בו תוכו רצוף אהבה, יבואר בהקדמה
נוסח השער דפוס ראשון שנת תר"ב

תוכןעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

  עבודת ישראל, ווארשא תרל"ח   באתר היברובוקס