ספר חסידים קטו

קטו. כשרבה דיו על אות, לא יכתוב את י"י ממנו, וכן אם רבה על שם לא יכתוב ממנו אות אחרת.