ספר המצוות עשה רמ


מצות עשה רמ - לדון בבהמה שהזיקה לרכוש על-פי דין תורה (דין שן ורגל)

היא שצונו בדין ההבער. והוא אמרו יתברך "כי יבער איש". וכבר התבארו דקדוקי דין זה כולו בכללו בשני וחמישי מקמא ובחמישי מגיטין.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase240