ספר המצוות עשה רלב


מצות עשה רלב - לנהוג בעבד עברי על-פי דיני התורה

היא שצונו בדין עבד עברי. והוא אמרו יתברך "כי תקנה עבד עברי". וכבר התבארו רוב דיני מצוה זו בפירוש בתורה. והתבארו דיני מצוה זו כולם במסכת קדושין.

קישורים עריכה

קיצור דרך: rmbm/ase232