ספר המצוות עשה רכא


מצות עשה רכא - לנהוג באשת יפת תואר ככתוב בתורה

היא שצונו בדין אשת יפת תואר. והוא אמרו יתעלה וראית בשביה וגו'. וכבר התבארו משפטי מצוה זו בפרק ראשון מקדושין.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase221