ספר המצוות עשה קו


מצות עשה קו - לפסוק טומאת זבה


היא שציונו להיות זבה טמאה. ומצוה זו כוללת דקדוק הדברים שבהם תהיה הזבה מטמאה זולתה, אחר שהגיע לה הזיבות.

הערות עריכה

רמב"ן לא הביא מצוה זו במניין המצוות.

קישורים עריכה

קיצור דרך: rmbm/ase106