ספר המצוות עשה קו


מצות עשה קו - לפסוק טומאת זבה

היא שציונו להיות זבה טמאה. ומצוה זו כוללת דקדוק הדברים שבהם תהיה הזבה מטמאה זולתה, אחר שהגיע לה הזיבות.

הערותעריכה

רמב"ן לא הביא מצוה זו במניין המצוות.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase106