ספר המצוות עשה סג


מצות עשה סג - לעשות את העולה לפי התורה

הציוי שנצטוינו במעשה קרבן העולה והוא שכל קרבן עולה שקרב, בין שיהיה קרבן יחיד או קרבן ציבור, יהיה באופן כזה וכזה.

והוא אמרו בויקרא: "אדם כי יקריב מכם קרבן לה' וגו' אם עולה קרבנו מן הבקר וגו'" (שם א, ב-ג).

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase63