ספר המצוות עשה נא


מצות עשה נא - להקריב קורבן מוסף ביום שמיני עצרת

הציווי שנצטונו להקריב קורבן נוסף ביום השמיני של חג הסוכות, וזהו מוסף שמיני עצרת.

ומה שחייב אותנו למנות מוסף זה בפני עצמו, נבדל מכל ימי הסוכות, הוא שהכלל אצלנו: שמיני עצרת רגל בפני עצמו. ובפירוש אמרו שהוא "רגל בפני עצמו, קרבן בפני עצמו". הנה זו ראיה שקורבנו חלוק, וזה פשוט בתכלית הפשטות.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase51