ספר המצוות עשה נ


מצות עשה נ - להקריב קורבן מוסף בכל יום משבעת ימי הסוכות

הציווי שנצטוינו להקריב קורבן נוסף בימי חג הסוכות. והוא אמרו יתעלה: "והקרבתם עלה אשה ריח ניחח לה' " (שם,שם, יג') וזהו מוסף החג.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase50