ספר המצוות עשה מז


מצות עשה מז - להקריב קורבן מוסף ביום ראש השנה

הציווי שנצטווינו להקריב קורבן נוסף ביום א' בתשרי והוא מוסף ראש השנה. והוא אמרו יתעלה: "ובחודש השביעי באחד לחודש וגו' ועשיתם עולה לריח ניחוח לה'" (במדבר כט, א-ב)

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase47