ספר המצוות עשה מח


מצות עשה מח - להקריב קורבן מוסף של יום הכיפורים

הציווי שנצטוינו להקריב קרבן נוסף ביום העשירי בתשרי, והוא אמרו יתעלה: "ובעשור לחודש השביעי וגו' והקרבתם עולה לה' ריח ניחוח" (במדבר כט, ז-ח)

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase48