ספר המצוות עשה מה


מצות עשה מה - להקריב קורבן מוסף ביום חג השבועות

היא שצוה להקריב קורבן מוסף גם כן ביום חמישים מהקרבתם העומר, שהוא ששה עשר בניסן, וזהו מוסף עצרת הנזכר בספר במדבר סיני. והוא אמרו יתעלה (במדבר כח, כו): "וּבְיוֹם הַבִּכּוּרִים בְּהַקְרִיבְכֶם".

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase45