<< · סמ"ג · עשה · רא · >>


מצות עשה רא - להקריב קורבן מוסף ביום חג השבועות

מצות עשה להביא בחג השבועות שהוא יום חמשים קרבן מוסף, כמו בפסח וראש חודש, שנאמר בפרשת פנחס: וביום הביכורים בהקריבכם מנחה חדשה לה׳ בשבועותיכם וגו׳ והקרבתם עולה ריח ניחוח לה׳ פרים בני בקר שנים ואיל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימים שעיר עזים אחד לכפר עליכם מלבד עולת התמיד.