ספר המצוות לאו שמה


מצות לאו שמה - לא לגלות ערוות אישה ואחותה

הזהירנו מגלות ערות אחות אשתו בחיי אשתו, והוא אמרו "ואשה אל אחותה לא תקח(ויקרא יח, יח).

והעובר על לאו זה בכרת אם הוא מזיד. ובשוגג יקריב קרבן חטאת קבועה.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo345