ספר המצוות לאו שמד


מצות לאו שמד - לא לגלות ערוות הגיסה

הזהירנו מגלות ערות אשת האח והוא אמרו יתעלה "ערות אשת אחיך לא תגלה(ויקרא יח, טז).

והעובר על לאו זה בכרת אם היה מזיד. ואם היה שוגג יקריב חטאת קבועה.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo344