ספר המצוות לאו שכז


מצות לאו שכז - לא לעשות מלאכה ביום ראשון של חג הסוכות

הזהיר מעשות מלאכה ביום ראשון של חג. והוא אמרו "כל מלאכת עבודה לא תעשו(ויקרא כג, לה).

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo327