ספר המצוות לאו שכג


מצות לאו שכג - לא לעשות מלאכה ביום ראשון של פסח

הזהיר מעשות מלאכה ביום ראשון של פסח, והוא אמרו "כל מלאכה לא יעשה(שמות יב, טז).

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo323