ספר המצוות לאו שט

<< · ספר המצוות · לאו · שט · >>

המצוה לא לעבוד ולזרוע בקרקע שערפו בה את העגלה


הזהירנו מעבוד ומזרוע בנחל איתן שנערפה בו העגלה. והוא אמרו אשר לא יעבד בו ולא יזרע.

והעובר על לאו זה לוקה. ובמכות (דף כ"ב) כשזכרו מחוייבי מלקות אמרו והא איכא זורע נחל איתן ואזהרתיה מהכא אשר לא יעבד בו ולא יזרע. הנה כבר התבאר שהוא לאו אחד ושהוא במלקות.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו בסוף סוטה.

הערות עריכה

קישורים עריכה


קיצור דרך: rmbm/lo309