ספר המצוות לאו שי


מצות לאו שי - לא להחיות מכשפה

שהזהירנו מהחיות המכשף, והוא אמרו "מכשפה לא תחיה(שמות כב, יז). וכשנמחול לו, אנחנו עוברים על מצוות לא תעשה, לא שביטלנו בו מצוות עשה לבד. ויהיה כאילו מחלנו לאחד ממחוייבי מיתת בית דין.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo310