ספר המצוות לאו שא


מצות לאו שא - לא לרגל (לא לרכל)

הזהיר מהיות רכיל. והוא אמרו לא תלך רכיל בעמך.

אמרו (ספרא) לא תהא רך בדברים לזה וקשה לזה. דבר אחר שלא תהא כרוכל שטוען דברים והולך. ובכלל לאו זה אזהרה מהוצאת שם רע.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo301