ספר המצוות לאו רעט


מצות לאו רעט - לא לחוס על החובל

שהזהיר הדיין שלא לרחם על מי שיהרוג חברו או חיסר בו אחד מאיבריו, רוצה לומר בפרעון קנסות. שלא תאמר: "עני זה, וחתך ידו או סימא עינו בלא כוונה; ארחם עליו ואעשה לו צדקה בעונש". והוא אמרו יתעלה "לא תחוס עינך עליו ובערת דם הנקי וגו'(דברים יט, יג).

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo279