ספר המצוות לאו רלג


מצות לאו רלג - לא לשלוח עבד עברי ריקם


הזהיר משלח עבד עברי ריקם כשיצא לחירות בסוף שש שנים, אבל נעניקהו דבר מהוננו על כל פנים, והוא אמרו "וכי תשלחנו חפשי מעמך לא תשלחנו ריקם(דברים טו, יג).

וכבר התבארו משפטי ההענקה בפ"א מקידושין.

קישורים עריכה

קיצור דרך: rmbm/lo233