ספר המצוות לאו רלב


מצות לאו רלב - לא להקשיח את הלב ולמנוע צדקה מאביון

הזהירנו שלא למנוע צדקה והרחבה מאחינו, מהאביונים אשר נדע עניים ויכולתנו להחזיק להם, והוא אמרו "לא תאמץ את לבבך(דברים טו, ז). וזה אזהרה מלקנות מידת הכילות ואכזריות.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo232