ספר המצוות לאו רלא

<< · ספר המצוות · לאו · רלא · >>

המצוה לא להימנע מלהלוות קודם שמיטה


הזהיר מהמנע להלוות אל קצתנו מפני השמטה כדי שלא ישמטו החוב. והוא אמרו השמר לך פן יהיה דבר וגו'.

ולשון ספרי השמר בלא תעשה פן בלא תעשה, כלומר שאלו שני לאוין בזה הענין בזה אחר זה לחזק.

הערותעריכה

קישוריםעריכה


קיצור דרך: rmbm/lo231