ספר המצוות לאו רל

<< · ספר המצוות · לאו · רל · >>

המצוה לא לתבוע חוב שעברה עליו שביעית


הזהירנו שלא לתבוע משאות בשנת השמיטה אבל ישמטו כלם יחדו שנאמר שמוט כל בעל משה ידו ולא יגוש את רעהו.

וזה אין חייבין בו מן התורה אלא בארץ ישראל בעת שתהיה שם שמיטת קרקע רוצה לומר היובל, ומדרבנן יתחייב כן בכל מקום ובכל זמן. ואינו מותר לגוש המשאת שעברה עליה השביעית אבל ישמט.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו בשביעית.

הערותעריכה

קישוריםעריכה


קיצור דרך: rmbm/lo230