ספר המצוות לאו רכט

<< · ספר המצוות · לאו · רכט · >>

המצוה לא לעזוב הלוי מליתן לו מתנותיו ברגלים


הזהירנו מעזוב הלוים והעלם מהם בנתינת חקיהם ושמחם ברגל. והוא אמרו השמר לך פן תעזוב את הלוי, לא תעשה.

הערותעריכה

קישוריםעריכה


קיצור דרך: rmbm/lo229