ספר המצוות לאו רכח

<< · ספר המצוות · לאו · רכח · >>

המצוה לא לשנות ממגרשי הלוויים


הזהירנו משנות מגרשי הלוים. והוא אמרו ושדה מגרש עריהם וגו'.

ואתה יודע לשון התורה שינתן ללוים ערים ומגרשים כלומר אלף אמה מגרש ואלפים אמה מהם חוץ לשדות וכרמים כמו שהתבאר בסוטה (דף כ"ז: ) ובאה האזהרה ללוים שלא לשנות אלו הגדרים שלא ישיבו העיר מגרש ולא המגרש עיר ולא השדה מגרש ולא המגרש שדה. והוא אמרו לא ימכר ובאה הקבלה שענינו לא ישונה.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו בעירובין.

הערותעריכה

קישוריםעריכה


קיצור דרך: rmbm/lo228