ספר המצוות לאו רכז

<< · ספר המצוות · לאו · רכז · >>

המצוה לא למכור שדה בארץ ישראל לצמיתות


האזהרה שהזהרנו מלמכור אדמותינו בארץ כנען לצמיתות, והוא אמרו: "והארץ לא תמכר לצמתת" (שם, כג). וכבר נתבארו דיני מצווה זו בסוף ערכין.

הערות עריכה

קישורים עריכה


קיצור דרך: rmbm/lo227