ספר המצוות לאו רכו

<< · ספר המצוות · לאו · רכו · >>

המצוה לא לאסוף פירות האילנות בשנת היובל כדרך שאוספים אותן בשאר השנים


האזהרה שהזהרנו גם כן מלאסוף פירות האילן בשנת היובל כדרך שאנו אוספים בשאר השנים, והוא אמרו: "ולא תבצרו את נזריה", כדרך שביארנו בשנה שביעית. ובספרא (בהר פרק ג) אמרו: "לא תקצרו ולא תבצרו" - כשם שנאמרו בשביעית, כך נאמר ביובל כלומר, שהדין בכל הלאווין האלה שווה.

ודיני השמטה והיובל כולם אינם חובה אלא בארץ ישראל.

הערותעריכה

קישוריםעריכה


קיצור דרך: rmbm/lo226