ספר המצוות לאו רכה

<< · ספר המצוות · לאו · רכה · >>

המצוה לא לקצור ספיחי תבואות של שנת היובל


האזהרה שהזהרנו מלקצור ספיחי שנת יובל כשאר השנים, כדרך שביארנו בשנה שביעית. והוא אמרו יתעלה: "ולא תקצרו את ספיחיה" (ויקרא כה, יא).

הערותעריכה

קישוריםעריכה


קיצור דרך: rmbm/lo225