ספר המצוות לאו קצא


מצות לאו קצא - לא לאכול כרמל מתבואה חדשה לפני הקרבת העומר

הזהירנו מאכול כרמל מן החדש קודם כלות שישה עשר בניסן, והוא אמרו יתעלה "וכרמל לא תאכלו(ויקרא כג, יד). וכבר קדם לנו אמרם (כריתות ה.) אכל לחם וקלי וכרמל – חייב על כל אחת ואחת.

וכבר התבארו משפטי החדש בפרק ו' ממנחות ובמקומות משביעית ומעשרות וחלה.

רמב"ןעריכה

רמב"ן לא הביא מצוה זו במניין המצוות.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo191