ספר המצוות לאו קצ


מצות לאו קצ - לא לאכול קלי מתבואה חדשה לפני הקרבת העומר

הזהירנו מאכול קלי מתבואה חדשה קודם כלות שישה עשר בניסן, והוא אמרו "וקלי לא תאכלו(ויקרא כג, יד). ומי שאכל ממנו כזית – לוקה.

רמב"ןעריכה

רמב"ן לא הביא מצוה זו במניין המצוות.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo190