ספר המצוות לאו קפט


מצות לאו קפט - לא לאכול לחם מתבואה חדשה לפני הקרבת העומר

הזהירנו מאכול הלחם העשוי מתבואה חדשה קודם שישלם יום שישה עשר בניסן, והוא אמרו יתעלה "ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו(ויקרא כג, יד). ומי שאכל ממנו כזית – לוקה.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo189