ספר המצוות לאו קפו


מצות לאו קפו - לא לבשל בשר בחלב

הזהירנו מלבשל בשר בחלב, והוא אמרו "לא תבשל גדי בחלב אמו(שמות כג, יט).

ומי שבשלו לוקה אף על פי שלא אכל, כמו שהתבאר במקומות מהתלמוד.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo186