ספר המצוות לאו קמב


מצות לאו קמב - לא לאכול מעשר שני של תירוש חוץ לירושלים

שהזהירנו מאכול מעשר שגי של תירוש חוץ לירושלים. והוא אמרו יתעלה "לא תוכל לאכול מעשר דגנך תירושך".

ומי שאכלו בלא פדיון חייב מלקות, ובתנאי הקודם במעשר דגן.

הערותעריכה

רמב"ן לא הביא מצוה זו במניין המצוות.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo142