ספר המצוות לאו קיג


מצות לאו קיג - לא לעבוד בקדשים

שהזהירנו מעשות עבודה בקדשים, והוא אמרו יתעלה "לא תעבוד בבכור שורך(דברים טו, יט). ולמדנו שאר קדשים מבכור, שהם כולם אסורין בעבודה.

וכבר התבאר בסוף מכות (דף כא:) שמי שעבד בקדשים – לוקה.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo113