ספר המצוות לאו קיב


מצות לאו קיב - לא להבדיל בחטאת העוף

הזהירנו מהבדיל ראש חטאת העוף בשעת מליקה. והוא אמרו יתעלה ומלק את ראשו ולא יבדיל ואם הבדיל פסל.

והתבארו משפטי מצוה זו במסכת זבחים.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo112