פתיחת התפריט הראשי


מצות לאו קג - לא לתת לבונה במנחת חוטא

הזהירנו מהקריב במנחת חוטא לבונה. והוא אמרו יתעלה ולא יתן עליה לבונה.

ואם שם – לוקה. ולשון המשנה (מנחות נ"ט:) חייב על השמן בפני עצמו ועל הלבונה בפני עצמה, לפי שהם שני לאוין בלא ספק.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו בחמישי ממנחות.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo103